WORK – RINGS

A ring needs to be in harmony with the bearer in order to be a piece of jewellery that is worn often. How the bearer uses their hands is fundamental in determining how discreet or exuberant a ring can be in a given situation. At the same time the hand is an incredibly beautiful place for jewellery, a part of the body that is used to express and communicate so much, despite, or thanks to, its distance from the face.

Rings are the pieces of jewellery I most often make on commission. This is usually because of size and stone preference or the client has a special reason for ordering a ring. Marriage is one reason but more and more often I make rings as a manifestation of other important events, not least when the client wants a reminder of their own worth in the shape of a present to themselves.

The ring is a piece of jewellery that can be enjoyed by the bearer in much the same way as the onlooker and being worn on a finger at a distance from the body is part of the rings symbolic value.

ARBETEN - RINGAR

En ring behöver vara väldigt mycket i samklang med sin bärare för att bli det där smycket som används ofta. Ditt sätt att arbeta med händerna, hur du gestikulerar, om du bär handskar på vintern och många fler aspekter avgör hur ”snäll” eller yvig ring du vill bära. Handen är samtidigt en otroligt vacker plats för smycken, en kroppsdel som uttrycker mycket trots (eller tack vare) sitt avstånd till ansiktet.

Ringar är det smycke som oftast blir till en specialbeställning. Antingen för att man vill ha en annan sten eller storlek men lika ofta för att man har en särskild anledning till att vilja ha en ring. Giftemål är en vanlig anledning men oftare och oftare är det någon som vill manifestera ett modigt beslut eller påminna sig om sitt värde (i exempelvis yrkeslivet) och då passar det ju så bra att göra det med en ring.

Det är ju ett smycke som du själv upplever lika mycket som din omgivning gör och däri ligger mycket av dess styrka.

Purchase information

Please contact me if you are interested in acquiring gallery work.

I can then guide you through the ordering process and explain your options before offering a quote. I ship fully insured with DHL or UPS.

Off the shelf and small series pieces can be purchased directly through my WEBSHOP below!

Wedding band
2010, Gold and sapphire
Price on request
Wedding band
2007, White gold and diamond
Price on request
Wedding band
2007, White gold and diamond
Price on request
Elk ring
2006, Silver and aquamarine
Price on request
Tilt
2005, Silver and topas mirror cut
Price on request
Tilt
2005, Silver and topas mirror cut
Price on request
Asymmetry, without stone
2005, Silver
Price on request
Asymmetry, with stone
2005, Silver and citrine
Price on request
Asymmetry, with stone
2005, Silver and spinell
Price on request
Asymmetri, without stone
2005, Silver
Price on request