MADE BY: YOU

2012
Eskilstuna Konstmuseum
Eskilstuna, Sweden

MADE BY: YOU
På Eskilstuna Konstmuseum inbjuder MADE BY: till ett samtal och en handling som speglar vårt förhållningssätt till gemenskap och delaktighet. Det finns alltid konsekvenser av vårt handlande, oavsett om vi väljer att engagera oss eller förbli passiva. Det personliga ställningstagandet kan bli synligt med hjälp av en bit färgat rep.

En metafor för att varje enskild röst i ett samhälle är viktig och samtidigt visar väven som helhet hur komplexa relationer är. Varje knut kan ses som en symbol för gemenskap och vikten av att knyta an till sin omgivning.

KONSTHANTVERKSKOLLEKTIVET MADE BY:
Enligt den amerikanska filosofen Lou Lacosta det är bara tillsammans med andra som vi kan utröna vilka vi egentligen är och vad vi bör göra med vårt liv. MADE BY: undersöker den tanken i sina Community Projects. Sedan starten våren 2007 har MADE BY: genomfört en rad interaktiva projekt som relaterar till frågor om identitet, tillhörighet och sammanhang. Genomförandet är ett sätt för gruppen att kommunicera kring ämnen där deras utgångspunkt är tillgänglig för alla som vill delta. Att göra verk tillsammans med andra blir ett sätt att skapa plats för ett möte och en möjlighet till dialog som annars inte skulle äga rum. Publiken är deras spegel och dess input driver projekten framåt.

See more images below.

MADE BY: YOU
keyboard_arrow_up