KONCEPTDESIGN

28/4 – 2/10 2005
Nationalmuseum
Stockholm, Sweden

Något har hänt inom formområdet under åren kring millennieskiftet 2000. Allt fler designer och konsthantverkare arbetar konceptuellt. Tingens roll och betydelse i våra liv diskuteras. Frågeställningarna visualiseras i formgivning, materialval och estetiska lösningar. Gränserna tänjs. Det förbjudna, det invanda och det osynliga synliggörs.

Den moderna svenska formen har i hög grad präglats av funktionalismen ideologi. Här betonades tingens enkelhet, ändamålsenlighet och ärlighet. Skönhet skapades genom väl avvägda proportioner, dekor ansågs förfula föremålet. Funktionen var ett krav. Idag talar man om designens uppgift att skapa mervärde. Ett mervärde som sträcker sig utanför produktens funktion och estetik. Det handlar om kommunikation och livskvalitet.

Konceptdesign belyser den konceptuella formgivning som vuxit fram i Sverige under perioden 1995-2005 och kommenterar en rad olika företeelser i vår omvärld, som analyser av invanda beteenden, kulturella möten och krockar, kritik av massproduktion och miljöförstöring. Några designer diskuterar vår livssituation. Finns den någon avskild plats för mig på en stressig arbetsplats? Vem har bestämt hur min kropp bör se ut? Kan man skapa ting som minskar ensamhet?

Utställningskommissarie: Cilla Robach
Utställningsarkitekt: Anna von Schewen

See more images below.

KONCEPTDESIGN
No title
Silver, 2005
No title
Silver, 2005
No title
Silver, 2005
keyboard_arrow_up