CHOICE / IT BECOMES BEAUTIFUL

13/10 2010
MADE BY:
Stockholm, Sweden

Med Choice ville MADE BY: erbjuda en möjlighet till ett val utan krav, konsekvenser eller ansvar. Gruppen uppmanade förbipasserande människor att göra en, för dem, betydelselös handling genom att doppa en metallbricka i en burk med vit färg och sedan hänga sitt bidrag på en mdf-skiva. Handlingen skapade korta samtal om de val vi gör dagligen i våra liv, stora och små vars konsekvenser är svåra att förutse.

Valsituationens ”obetydlighet” hindrade inte att ett flertal ägnade lång tid åt att överväga sina olika alternativ och några agerade i syfte att klart och tydligt avvika från alla tidigare bidrag. Det stärkte MADE BY:s tes att ett val i vår tid, valfrihetens era, sällan tas med lätthet. I samtalen blev det också tydligt att ansvaret för många val idag har förskjutits från kollektivet till individen.

De målade aluminiumbrickorna skiljer sig sinsemellan men på avstånd liknar de varandra och bildar en harmonisk enhet. De säger ingenting om individen bakom varje del, deras bakgrund och klasstillhörighet.

See more images below.

CHOICE / IT BECOMES BEAUTIFUL
No title
Aluminium, MDF board & paint, 2010
No title
Aluminium, MDF board & paint, 2010
No title
Aluminium, MDF board & paint, 2010
No title
Aluminium, MDF board & paint, 2010
No title
Aluminium, MDF board & paint, 2010
keyboard_arrow_up