A BODY OF WORK

25/10 – 15/11 2008
Konsthantverkarna
Stockholm, Sweden

My work has been strongly influenced for some time now by the frail character of our existence. I feel compelled to make work that lasts but am reassured in the knowledge that everything unavoidably breaks down in time.

In the work presented in ”A Body Of Work” I returned to a larger format and silver corpus; work that is static and not meant to be worn. It is a consoling thought that despite the inherent stillness of these objects every outer influence will still contribute to their decay, that nothing lasts forever.

PRESSUTSKICK KONSTHANTVERKARNA

Åsa Lockner visar ”A Body of Work” 25/10-15/11 2008

Med metall som uttrycksmedel har Åsa Lockners arbete under lång tid influerats av tingens obeständighet. Under 3 veckor på Konsthantverkarna visar hon skålar och fat som i sin karaktär kombinerar behovet av att skapa något bestående med insikten om att allt oundvikligen bryts ned.

Åsa återvänder nu till ett större format efter många år av arbete som uteslutande tagit formen av smycken.

Jag kände ett starkt behov av att dra mina idéer in i en värld där objektet är fristående och betraktas i en kontext som inte rör sig. Det tilltalar mig att objekten är så stilla samtidigt som all påverkan bidrar till deras undergång.

Att närma sig materialet och processen från ett något oväntat håll har blivit ett signum för Åsa Lockner och utställningen ”A Body Of Work” är inget undantag. Att utveckla arbetsmetoder och avlägsna sig från hammaren och städet har gett resultat som förstärka hennes uttryck och understryker hennes förmåga att se bortanför materialets fysiska begränsningar.

 


Åsa Lockner är utbildad på Institutionen för Metallformgivning på Konstfack 1994-1999 och har sedan dess varit verksam med bas i Stockholm. 2006 startade hon konstnärsgruppen MADE BY: tillsammans med David Taylor och Agnieszka Knap. Under det gångna året har vi kunnat se Åsa Lockners arbeten runt om i världen då hon medverkat på såväl Collect i London, som i utställningar runt om Sverige, Tyskland, USA, Ryssland och Japan.

See more images below.

A BODY OF WORK
No title
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_02_large
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_03_large
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_04_large
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_05_large
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_06_large
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_07_large
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_08_large
Silver, 2008
No title
ÅsaLockner_Exhibitions_Bodyofwork2009_09_large
Silver, 2008
keyboard_arrow_up